Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Η Ομοσπονδία μας ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την με κάθε έννομο μέσο προαγωγή του Αγωνιστικού Αθλητισμού, την υποστήριξη και προώθηση της εμπλοκής Ατόμων με αναπηρίες στην Κύπρο.

Στόχος της Ομοσπονδίας αποτελεί η ανάπτυξη του κοινωνικού αισθήματος των Ατόμων με αναπηρία και η προώθηση της ένταξης τους στην κοινωνία, μέσω συμμετοχής αθλητικών ομάδων μας με Αναπηρία, σε αθλητικές δραστηριότητες και ενδοσωματειακά Πρωταθλήματα που διεξάγονται στην Κύπρο, όπως προνοούν οι διεθνείς κανονισμοί και που συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα των Παγκόσμιων Ομοσπονδιών IWAS, INAS και BISFED, για τις οποίες αποτελεί την μόνη νόμιμη εκπρόσωπος τους στην Κύπρο.

Η Ομοσπονδία μας η οποία είναι ΜΗ κερδοσκοπική, είναι αναγνωρισμένη στο Αθλητικό Μητρώο του ΚΟΑ με αριθμό 1008 και στεγάζεται στο Ολυμπιακό Μέγαρο στην Λευκωσία.